FANDOM


Mannlig omskjæring er et medisinsk inngrep som består i at man fjerner forhuden på mannens penis. Behandlingen kan bli utført av medisinske eller religiøse/kulturelle grunner.

Mannlig omskjæring heter på latin circumcisio. På engelsk kalles mannlig omskjæring circumcision

Historie Rediger

Omskjæring var vanlig flere steder i oldtiden, ikke minst i Egypt og blant flere folk i Orienten. I Bibelen fortelles det at omskjæring av guttebarn ble praktisert av israelittene. Det sies at Gud påbød Abraham og hans familie og tjenere å omskjære seg, og at påbudet ble videreført i Moseloven. Innen kristendommen anser de fleste påbudet om omskjæring for avskaffet sammen med andre bestemmelser i Moseloven. Omskjæring praktiseres fremdeles innen jødedommen. Skikken praktiseres dessuten innen islam.